Een cursus time management volgen

Veel werkgevers denk je al gauw dat het niet zo veel zin heeft, een cursus time management. Je gaat er van uit dat je personeel hard werkt en dat je zo’n training niet nodig hebt om de tijd zo goed mogelijk in te vullen. Toch is het zo dat veel bedrijven die zo’n training gevolgd hebben met zekerheid durven te zeggen dat ze hun tijd veel beter besteden dan voorheen.

Wat leer je bij een training time management?

Er zijn verschillende onderdelen die je leert bij een training time management. Zo leer je bijvoorbeeld goed dat je je taken moet volbrengen binnen een bepaalde tijd, en dat je zo niet langer dan nodig is bezig bent met een bepaald project. Natuurlijk is het wel zo dat dit niet ten koste moet gaan van de kwaliteit, maar het is gewoon een streven waar je je aan moet houden.

Verder moet je niet de hele dag door het bedrijf lopen om vragen te stellen. Schrijf deze op en bewaar ze voor een later tijdstip als het niet direct noodzakelijk is deze vraag te stellen.

Ook wordt er geleerd dat je urgente onderdelen onderscheiden moet van minder belangrijke zaken. Hierdoor zal je bepaalde onderdelen minder zwaar wegen, en zal je niet onnodig veel tijd spenderen aan zaken die veel minder van belang zijn. Dit zijn slechts enkele onderdelen, tijdens de cursus time management kun je hiernaast nog talloze andere onderdelen verwachten.

Waar kan ik zo’n time management training volgen?

Een time management training kun je bij verschillende trainingsbedrijven en opleiders volgen. Echter is het niet zo dat al deze bedrijven ook zo gespecialiseerd zijn. Kijk daarom goed of deze bedrijven over de juiste certificeringen beschikken. Zo kun je al gauw zien of je met een goede trainer te maken hebt, en dan weet je dus ook zeker of je de juiste stof tot je gekregen hebt.

http://www.explainit.nl/management/training-time-management/