Eurprivacy.nl
Image default
Banen en opleidingen

Op staande voet ontslagen

Indien je een contract hebt dan is het normaal gesproken niet het geval dat je direct ontslagen wordt. Meestal heb je de mogelijkheid om te blijven werken totdat het contract is verlopen. Vervolgens heeft de werkgever de mogelijkheid om een contract te verlengen of geen nieuw contract te geven. In dat laatste geval zit je werk er tijdelijk op en je kan je op zoek gaan naar een nieuwe baan. Indien je direct ontslagen wordt dan spreek je van ontslag op staande voet. Dit is iets wat niet zomaar maar gebeuren in Nederland. Aan de hand van wetten en regels die gelden in ons land mag een werkgever een werknemer niet zomaar ontslaan zonder dat hier daadwerkelijke redenen voor zijn.

Rechtvaardige redenen voor ontslag
Er zijn voldoende redenen en scenario’s op te noemen waarbij een werkgever het recht heeft om een werknemer direct te ontslaan zonder dat deze de kans krijgt om zijn of haar contract uit te zitten. Dit is het geval als een werknemer zich op een onfatsoenlijke wijze gedraagt. Denk hierbij aan een werknemer die bepaalde regels binnen de werkvloer niet respecteert. Voorbeelden hiervan zijn fraude plegen, diefstal plegen, geldzaken ontwijken en je niet goed gedragen richting collega’s. Discriminatie en racisme is uiteraard ook niet toegestaan op de werkvloer. Als dit wel gebeurt dan heeft een werkgever het recht om een werknemer op staande voet te ontslaan.

Recht op inlichting
Als werknemer heb je bepaalde rechten die jouw belangen beschermen. Denk hierbij aan het recht om op de hoogte gesteld te worden van jouw ontslag door een werkgever. De werkgever moet aan jou vertellen dat hij of zij jou ontslaan en hier vervolgens een reden voor geven. Je hebt als werknemer het recht om te weten waarom je ontslagen wordt aangezien jij je inkomstenbron kwijtraakt. Dit kan nare gevolgen hebben voor jou en voor jouw familie. Daarnaast hebben de meeste werknemers vaak het recht om hun contract vol te maken als zij dit eenmaal getekend hebben. Een werkgever kan hier niet zomaar van afwijken zonder dat er sprake is van een unieke situatie.

Een proces aangaan
Als je op staande voet ontslagen bent en voor jou geldt dat dit op een onfatsoenlijke wijze is gebeurd dan kan je actie ondernemen en een proces aangaan. Denk hierbij aan een situatie waarin je ontslagen bent zonder dat er is verteld aan jou waarom je bent ontslagen. Dit is iets wat een werkgever moet doen. Daarnaast mag een werkgever je niet zomaar ontslaan zonder dat je eerst het contract volmaakt dat je ooit getekend hebt.

Opkomen voor je rechten
Bij een situatie waarin je benadeeld wordt dan is het verstandig om op te komen voor de rechten die je hebt als werknemer. Door dit te doen kan je bijvoorbeeld een schadevergoeding en eerherstel krijgen. Deze gang van zaken verloopt meestal via de rechter waardoor het verstandig is om voor dit proces een advocaat in te zetten. Een advocaat kan jou immers helpen bij het krijgen van rechtvaardigheid via een rechtszaak. 

Kijk voor meer info op Omnius.nl.