Eurprivacy.nl
Image default
Dienstverlening

Wanneer heb je een strafrechtadvocaat nodig?

Als verdachte of dader van een misdrijf komt er veel op je af waar je niet op voorbereid bent. Je zal verhoord worden, je medewerking aan onderzoeksdaden zal gevraagd worden en misschien moet je de tijd voor de rechtszaak wel in de gevangenis doorbrengen. Jouw strafrechtadvocaat in Oosterhout staat je bij van het eerste tot het laatste moment.

Juridisch advies

Als verdachte heb je ook rechten en die moeten gerespecteerd worden. Strafrechtadvocaat in Oosterhout adviseert je over jouw rechten, maar ook jouw plichten. Als expert in het strafrecht kan je advocaat je perfect inzicht geven in het verloop van het onderzoek en de rechtszaak, zo weet je wat er op je afkomt.

Opvolgen van het dossier

Strafrechtadvocaat in Oosterhout heeft tijdens iedere stap van het onderzoek inzage in het dossier. Dit inzagerecht zal hij aan de ene kant gebruiken om na te gaan of jouw rechten niet worden geschonden en aan de andere kant om bijkomende onderzoeksdaden te vragen die voor jouw dossier van belang kunnen zijn.

Bijstand tijdens verhoren

Als verdachte van een strafbaar feit zal je meerdere keren verhoord worden. Aan die verhoren zijn ook rechten voor jou verbonden en het is de taak van jouw advocaat om bij die verhoren aanwezig te zijn en in te grijpen als deze niet volgens de vastgelegde procedure verlopen.

Verdediging tijdens de rechtszaak

Na het afronden van het onderzoek en bij voldoende bewijzen of aanwijzingen van jouw schuld, kan de zaak voor de bevoegde rechtbank gebracht worden. Een rechter moet na afloop dan een standpunt innemen naar jouw schuld of onschuld en in geval van schuld naar een passende straf toe. Jouw strafrechtadvocaat in Oosterhout zal tijdens de rechtszaak jouw, en enkel en alleen jouw, belangen verdedigen. In het geval je onschuldig bent, zal hij dit op alle mogelijke manieren proberen aan te tonen. In het geval je schuldig bent, zal hij de precieze omstandigheden verduidelijken die jou tot het plegen van het strafbaar feit hebben aangezet en zal hij proberen tot een redelijke en rechtvaardige straf te komen.

Iedereen heeft recht op verdediging, ook jij als verdachte of dader van een strafbaar feit. Jouw strafrechtadvocaat in Oosterhout zal alle juridische kennis en ervaring aanwenden om jouw verdediging op zich te nemen.