Eurprivacy.nl
Image default
Dienstverlening

Advocaat ontslagrecht

Een arbeidsrecht advocaat is een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht is het ontslagrecht. Een advocaat arbeidsrecht doet ontslagzaken er niet ‘bij’ zoals een algemeen advocaat.  De arbeidsrecht advocaat behandelt voortdurend ontslagzaken en houdt de rechtspraak en literatuur op het gebied van het nieuwe arbeidsrecht en ontslag nauwgezet bij.

Wat is een ontslag advocaat?

Dat is een advocaat die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. De advocaat ontslagrecht doet de de juridische begeleiding en afhandeling van uw ontslagprocedure. Een ontslagprocedure kan buitengerechtelijk (buiten de rechtszaal), gerechtelijk (binnen de rechtszaal) of in een combinatie van deze twee plaatsvinden. Een ontslag advocaat is dus de bevoegde persoon die u tijdens uw ontslagprocedure begeleidt.

Uw advocaat behartigt alleen uw belangen. Hij of zij beoordeelt de situatie, geeft juridisch advies in uw situatie en neemt op basis daarvan de juiste stappen in terugdraaien van uw ontslag of het bereiken van een maximaal ontslag resultaat. Dit laatste doet de advocaat middels het onderhandelen met uw werkgever (vaak buiten gerechtelijk).

Is een ontslag advocaat duur?

Een advocaat ontslagrecht hoeft niet duur te zijn, ook al kost deze gemiddeld tussen de 100 en 200 euro per uur. Een aantal tips:

  • Is uw zaak een standaard ontslag of een complexe zaak? Hiermee weet u of u een specialist nodig heeft of uit kunt met basis arbeidsrecht advocaat. U kunt dit checken door met een aantal advocaten online of telefonisch uw zaak te bespreken.

  • Kijk of u recht heeft op pro deo advocaat, waarbij de advocaatkosten door de overheid worden betaald.

  • Kijk of u een rechtsbijstandverzekering heeft met een dekking voor arbeidsrecht.

  • Kijk of u de behandeling van uw zaak voor een vaste prijs gedaan kan worden. Het checken en onderhandelen over vaststellingsovereenkomst wordt bijvoorbeeld voor vaste prijs aangeboden.

Ontslagvergoeding

Bij een ontslag ontvangt een werknemer veelal een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding is bedoeld als financiële compensatie voor ondermeer toekomstig inkomensverlies. Bij de berekening van de ontslagvergoeding wordt tot 1 juli 2015 de kantonrechtersformule gehanteerd.

Deze formule houdt rekening met het aantal dienstjaren, de bruto beloning per maand en de correctiefactor. Wij informeren u graag concreet over hetgeen passend is in de gegeven situatie.