Eurprivacy.nl
Image default
Bedrijven

Een passende organisatiestructuur

De organisatiestructuur speelt een belangrijke rol in elk bedrijf. Start-ups proberen moderne structuren te implementeren. Schaalvergroting is zoeken naar een structuur om verbeteringen te realiseren, terwijl grote bedrijven in de procesfase zoeken naar manieren om flexibiliteit te behouden. Voor de laatste categorie zijn termen als lean, agile of design thinking ontwikkeld. Maar wat is een goede organisatiestructuur?

Hiërarchische verdeling

Hiërarchie is voor organisatie, wat grammatica is voor taal. Daarom wordt het vaak gezien als een structuur in de managementhiërarchie. Hierdoor speelt in veel bedrijven het organigram een ​​centrale rol bij het beschrijven van de organisatiestructuur. Het laat duidelijk zien wie waarvoor verantwoordelijk of beslissingsbevoegdheid heeft. Dit is waar veel startups naar op zoek zijn, en het is ook iets dat veel grote bedrijven willen veranderen.

De hiërarchie geeft duidelijkheid aan de mensen in de organisatie. Volgens veel mensen berooft dit echter ook hun verantwoordelijkheidsgevoel en kan er een gematigde cultuur ontstaan. Is de hiërarchie slecht? natuurlijk niet. De hiërarchie maakt mensen duidelijker en kan teamwork inspireren. Het kan focus bieden in een constant veranderende wereld. Het creëert expertise en zorgt ervoor dat mensen op een hoger niveau werken, waardoor hun werk meer voldoening krijgt.

Dit kan het resultaat zijn van de hiërarchie. Voorwaarde is dat het past bij de rest van uw organisatie. Maar wat bepaalt hoe deze structuur in de organisatie is gestructureerd en geïmplementeerd? Wat zorgt ervoor dat mensen in de organisatie daadwerkelijk voldoen aan de structuur?

Het doel in een organisatie

Maar wat moet je doen? Als CEO is het belangrijk om te begrijpen welke structuur er binnen het bedrijf wordt gehanteerd. Het is belangrijk dat iedereen in de organisatie een duidelijk beeld heeft van hoe de structuur werkt. Een duidelijk begrip van de structuur geeft een duidelijke richting.

Wanneer mensen een taal gebruiken met een onduidelijke grammatica, zal het taalgebruik in verschillende regio’s snel veranderen. Stop met het gebruik van voorzetsels in een gebied. Een ander gebied liet de persoonlijke voornaamwoorden over. Na verloop van tijd zullen deze gebieden niet meer met elkaar kunnen communiceren. Hetzelfde gebeurt als de hiërarchie of het systeem in de organisatie onduidelijk is. Mensen kennen elkaar niet goed en het proces lijkt niet meer duidelijk te zijn. Daarom is de organisatiestructuur zo belangrijk.

https://feenstrawebdesign.nl/de-chief-executive-officer-ceo/