Eurprivacy.nl
Image default
Woningen

Dakrenovatie case Roofing Service

Door wisselende klimaatomstandigheden zijn regenbuien tegenwoordig korter, komen wel vaker voor en zijn heviger dan voorheen. Oudere gebouwen van enkele tientallen jaren geleden zijn hier meestal niet meer voldoende op berekend als het gaat om het afvoeren van regenwater vanaf het dak.. Rensa Groep besloot in 2014 om de waterhuishouding van al haar gebouwen naar een niveau te brengen waarmee men meer bestand is tegen frequentere regenval. Roofing Service bleek dé aangewezen partner hiervoor. 

Waar alle daken van de locaties in Didam en Doetinchem al waren gerenoveerd en verbeterd, wachtte er in de 2e helft van 2016 nog de grootste uitdaging: het verbeteren en renoveren van een 9.000m2 groot dakoppervlak van een distributiecentrum. De uitdaging betrof het afbreken van de aanwezige dakbedekking, die bestond uit isolatiemateriaal en meerdere lagen bedekking. Vervolgens werd afschotisolatie op patroon gelegd en werd de nieuwe dakbedekking aangebracht. Aan het eind van dit proces werden ruim 100 afvoeren en trechters van het nieuwe afwateringssysteem (pluvia) ingeplakt.

Al met al een enorme klus, waar een volle ploeg bekwame dakdekkers van RoofingService bijna een half jaar aan gewerkt heeft, terwijl de logistieke operatie in het distributiecentrum ongestoord door kon blijven gaan. Echt vakwerk, mede dankzij de goede afstemming tussentijds en het gemakkelijk inspelen op de instabiele (weers)situatie.

 Met RoofingService als partner in deze renovaties en het jaarlijks onderhoud van de daken, is onze waterhuishouding weer klaar voor de toekomst. Meer dan een zorg minder!