Eurprivacy.nl
Image default
Zakelijke dienstverlening

Begrijpen wat een bouwkeet is en wat de strategische rol ervan is

Een bouwkeet (Process Management Office) is een comité dat verantwoordelijk is voor het optreden tussen de meest operationele en de meest strategische gebieden van de organisatie, het plannen van acties en het coördineren van de uitvoering. Het is ook verantwoordelijk voor het analyseren van de resultaten van de acties en het bevorderen van aanpassingen indien nodig.Met de huidige complexiteit, de omvang van de activiteiten en de interfaces die bij de bedrijfsvoering betrokken zijn, is een bouwkeet van fundamenteel belang geworden voor de structurering en organisatie van de routines. Maar meer dan een geïsoleerde afdeling, vreemd aan de andere sectoren van de onderneming, is het bouwkeet een belangrijk concurrentieverschil in de zin dat het de integratie tussen de gebieden bevordert. Het bevordert ook innovatie, organiseert en vestigt processen en voert een reeks andere acties uit die essentieel zijn voor de assertieve besluitvorming van het management.

Wat zijn bedrijfsprocessen?

Bedrijfsprocessen kunnen worden opgevat als een stapsgewijze aanpak om een doel te bereiken. Het is dus een geheel van activiteiten die door een persoon of team worden uitgevoerd volgens bepaalde regels, normen of procedures. Hiervoor worden documenten of zelfs geautomatiseerde systemen gebruikt om te helpen bij de realisatie ervan. De bedrijfsprocessen moeten kunnen rekenen op de standaardisatie en wetenschap van alle betrokkenen. Het is immers noodzakelijk dat iedereen weet en correct uitvoert wat er in het script staat. Slips, in dit geval, kan vertegenwoordigen verliezen door fouten, herwerkingen of aantasting van het imago van het bedrijf, bijvoorbeeld.

Wat is een procesbureau?

Verantwoordelijk voor het bevorderen van de synergie tussen management en procesautomatisering op een geoptimaliseerde manier, wordt het procesbureau gecoördineerd door een procesmanagementcomité. Tot de taken van deze commissie behoren het plannen van de acties van elke dienst, het coördineren van de uitvoering ervan en de kritische analyse van de resultaten van elke cyclus en de implementatie van de bedrijfsprocessen. Kortom, men kan zeggen dat het procesbureau de brug vormt tussen de operationele omgeving en de strategische richtlijnen, waardoor de technologische initiatieven zijn afgestemd op de groeibehoeften van het bedrijf.