Eurprivacy.nl
Image default
Gezondheid

Eerder hartfalen na een zwangerschapsvergiftiging

Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, hebben een 2 tot 8 keer meer kans om later hartproblemen en / of vaatproblemen te ontwikkelen. Dat blijkt uit onderzoek van Chahinda Ghossein. Chahinda Ghossein is onderzoeker van het Maastricht UMC+ ziekenhuis.

Een zwangerschapsvergiftiging is een verzamelnaam voor allerlei complicaties die op kunnen treden tijdens een zwangerschap of binnen een korte tijd na een bevalling. De complicaties die het meest voorkomen zijn pre-eclampsie, HELLP-syndroom, zwangerschapshypertensie en eclampsie. Wanneer een vrouw met een van deze vormen van zwangerschapsvergiftiging te maken krijgt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor het kind maar ook voor de vrouw zelf. het is dan ook van groot belang dat de symptomen tijdig worden herkent zodat er direct ingegrepen kan worden.

Een zwangerschapsvergiftiging treedt vaak op na de 20e zwangerschapsweek. Meestal zorgen vaatproblemen van de moeder dan voor een hoge bloeddruk in combinatie met veel eiwitverlies in de urine. Dit zorgt er dan meestal voor dat de groei van het kind achterblijft. Bij een zwangerschapsvergiftiging groeit de diameter van de linkerhartkamer van de moeder niet evenredig mee. Mensen met chronische hartfalen hebben hier ook last van. Wanneer je tijdens een zwangerschap geen last hebt van zwangerschapsvergiftiging, dan gaat het hart bijna altijd weer terug naar de normale afmetingen. Na een zwangerschap met zwangerschapsvergiftiging is dit meestal niet het geval.

Na onderzoek in de periode van juni 2012 tot mei 2013 werden in Nederland 172.00 baby’s geboren. Van de 172.000 bevallingen kregen ongeveer 11.000 vrouwen tijdens de zwangerschap een zwangerschapsvergiftiging. De vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging kregen, bleken na de zwangerschap een licht verhoogde bloeddruk te houden. Deze bloeddrukverhoging valt meestal nog onder de gestelde behandelingsnorm van artsen, maar is duidelijk hoger dan bij vrouwen die geen PE hebben doorgemaakt.

“Op basis van het onderzoek kan geadviseerd worden dat vrouwen met pre-eclampsie aangepaste zorg aangeboden krijgen, ook wel cardiovasculair risicomanagement genoemd. In ieder geval is het aan te raden de bloeddruk regelmatig te blijven meten en is het in het licht van het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij deze vrouwen aan te bevelen om leefstijlaanpassingen door te voeren en behandeling te overwegen. Wel zal eerst het effect van vroegtijdige behandeling onderzocht moeten worden”, aldus de promovenda.

Zwangerschapsvergiftiging symptomen

Een zwangerschapsvergiftiging is te herkennen aan een aantal symptomen zoals een hoge bloeddruk, meer eiwitten in de urine, hoofdpijn, tintelingen in de vinger, een gespannen gevoel in de bovenbuik (als een strakke band) of gezichtsstoornissen. Vrouwen met deze symptomen kunnen het beste direct contact opnemen met een huisarts, verloskundige of gynaecoloog.

Vormen van zwangerschapsvergiftiging

Ongeveer 15 % van de vrouwen krijgt tijdens haar zwangerschap te maken met een van de vormen van zwangerschapsvergiftiging. Een veel voorkomende vorm van zwangerschapsvergiftiging is pre-eclampsie. In dit geval hebben vrouwen last van een hoge bloeddruk en een te grote afvoer van eiwitten in de urine. Dit kan ervoor zorgen dat de placenta niet goed werkt waardoor het kindje te weinig voedingsstoffen toegediend krijgt en dus last krijgt van een groeiachterstand. Ook kan pre-eclampsie leiden tot een verminderde werking van nieren, lever en vloedvaten. Bij een aantal van deze vrouwen die last krijgen van pre-eclampsie, kunnen later ook te maken krijgen met een ernstige vorm van zwangerschapsvergiftiging, namelijk eclampsie. Eclampsie kan levensbedreigend zijn voor moeder en kind en moet direct in het ziekenhuis behandeld worden. Bij eclampsie kun je last krijgen van stuipen die zijn te vergelijken met een epileptische aanval. Daarnaast kun je tijdelijk bewusteloos raken. De oorzaak is waarschijnlijk een te hoge bloeddruk en problemen in het bloedvatenstelsel van de zwangere vrouw.

http://zwangerschapsvergiftiging.info/