Eurprivacy.nl
Image default
Bedrijven

Waarom kunnen bedrijven tegenwoordig niet meer om MVO heen?

Tegenwoordig wordt er meer van bedrijven op gebied van milieu verwacht dan vroeger. Zo is het belangrijk dat een bedrijf rekening houdt met de maatschappij en het milieu. Een bedrijf streeft vaak naar zoveel mogelijk omzet en uiteindelijk winst maken. Tegenwoordig komt u hier niet meer mee weg. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is niet alleen een last voor bedrijven. MVO kan namelijk ook verschillende voordelen met zich mee brengen. In dit artikel wordt besproken wat de voordelen zijn van MVO en wat u als bedrijf kunt doen aan MVO.

Voordelen MVO

Als u als ondernemer MVO wilt gaan invoeren, dan zal dit in eerste instantie wat gaan kosten op het gebied van energie en geld. Uiteindelijk is deze investering het waard door verschillende voordelen. Het eerste voordeel is dat u als bedrijf iets goed doet voor het milieu. Op televisie of in de krant ziet u waarschijnlijk vaak voorkomen dat het niet zo goed gaat met de natuur. Door op uw bedrijf aan MVO te doen, kunt u dus uw steentje bijdragen aan het verbeteren van de natuur en het dus het milieu. Het tweede voordeel is het bestaansrecht van het bedrijf. Door aan MVO te doen krijgt u ook een gunfactor van consumenten. U denkt dan misschien wat heb ik hier aan? Het heeft vooral te maken met de andere kant. Er zijn bedrijven kapot gegaan aan boycots van actiegroepen die zich tegen een onderneming hebben gekeerd om milieuredenen. MVO heeft naast het milieu ook te maken met het investeren in de persoon. Zo is het als bedrijf belangrijk dat u personeel tevreden houdt en meeneemt in de plannen voor de toekomst. Door dit te doen kunt u personeel motiveren. Deze motivatie zorgt voor minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en voor meer toekomstige werknemers. Ook is MVO vaak een goede marketingtool richting zakelijke relaties of de bestaande klantenkring. Door te laten zien dat u ook oog hebt voor andere zaken naast winst maken, creëert u een gunfactor en mogelijk aanblijven van klanten.

Wat kunt u doen als bedrijf?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft vooral te maken met drie pijlers. Deze pijlers worden ook wel de 3 p’s genoemd. Dit zijn namelijk People, Planet en Profit. Voor elke P kunt u als bedrijf iets doen. Ten eerste kijken we naar de P van People. Het is als bedrijf belangrijk dat u oog hebt voor uw personeel en andere mensen die betrokken zijn bij uw bedrijf. Het begint bij de arbeidsomstandigheden die goed moeten zijn. Daarnaast is het motiveren en ook belonen van werknemers belangrijk. Uiteindelijk wilt u dat de productiviteit omhoog gaat, dit gebeurt als werknemers positief, tevreden en gemotiveerd zijn. Ook is het voor veel mensen belangrijk dat er een toekomstplan ligt. Dus dit betekent dat u als bedrijf met uw personeel in gesprek moet blijven gaan, en ook moet aangeven waar zij naar toe kunnen groeien. Ten tweede kijken we naar de P van Planet. Dit heeft vooral te maken met het milieu. Een bedrijf moet natuurlijk kijken naar het uitstoten van schadelijke stoffen. Bij sommige bedrijven gebeurt dit veel en dat is niet goed voor het milieu. Verder is het ook goed om aan IT recycling te doen. In veel oude apparaten zitten schadelijke stoffen, en deze weggooien is ook niet goed voor het milieu. De laatst P is van Profit. Als bedrijf wilt u natuurlijk graag dat uw onderneming zoveel mogelijk winst maakt. Met Profit wordt ook bedoelt dat u kijkt naar de positieve economische effecten voor de omgeving. Uw bedrijf is ergens gevestigd, en is voor uw bedrijf handig dat de omgeving daaromheen ook mee profiteert van de successen. U kan hiermee een positieve uitstraling veroorzaken. Dit kan al zitten in kleine dingen. Het openen van een sportveldje, het opknappen van bepaalde gebouwen. Uiteindelijk is het belangrijkste dat uw als bedrijf oog hebt voor andere zaken naast het maken van winst. Als u dit als bedrijf niet doet, dan kan dit voor negatieve reacties zorgen.