Eurprivacy.nl
Image default
Woning en Tuin

Potentieel mobiel en zelfvoorzienend: leven op het water in een tiny house

Het gebrek aan (wettelijke) plaatsen voor tiny houses is het echte obstakel voor veel van dergelijke tiny house projecten. De meeste bouwers zouden graag een bijna-natuurlijke locatie hebben, waartegen het bouwrecht zich verzet, die bedoeld is om potentiële stedelijke wildgroei in het landschap tegen te gaan. En inderdaad, de vraag rijst hoe ecologisch Tiny Houses zouden zijn als ze midden in de natuur werden gebouwd. – Wat betekent tiny house?

De oplossing lijkt eerder de heropleving van verlaten dorpen als gevolg van de ontvolking van het platteland te zijn, maar ook een herverdichting van de stad. Voor de laatste werd daarom de tiny house woonmodule ontwikkeld, namelijk de creatie van nieuwe woonruimte op platte daken in de stad.

Tiny house op het water

Een andere visie voor post-consolidatie – althans in de door waterwegen met elkaar verweven agglomeraties – is het creëren van meer leefruimte op het water, door middel van woonboten of op de potons drijvende huizen. De AUTARK HOME is een in 2012 in Nederland ontwikkelde en gebouwde drijvende woning, waarvan het prototype in Maastricht is verankerd. Het is niet bepaald klein en met 130 ton ook niet licht van gewicht, maar wat het interessant maakt is het potentieel aan zelfvoorziening en mobiliteit. De AUTARK HOME is ontworpen als passiefhuis met fotovoltaïsche panelen op het dak en een osmose waterfilter. Nu rijst de vraag of dit het ei van Columbus is….

Amsterdam wijst de weg naar duurzame tiny house woningen

Laten we eens kijken naar de huidige situatie in Nederland: Door de vele grachten is het ook in de steden heel gewoon om in woonboten te wonen. Simone, van oorsprong een Duitse reisblogger die nu in Nederland woont, beschrijft in haar blog heel indrukwekkend waarom ze hun oorspronkelijke droom van een woonboot hebben opgegeven. Kort gezegd waren dit:

  • ten eerste, de afschuwelijke prijzen die men moet betalen voor een woonboot met een redelijk aantrekkelijke ligplaats (om een ligplaats te krijgen voor een goedkoop gekochte boot zonder ligplaats lijkt volgens haar beschrijving bijna onmogelijk)
  • dan het speciale onderhoud om de boot strak te houden
  • Waterratten en spinnen die beschutting zoeken op de boot
  • slechte (omgevings)waterkwaliteit in de zomermaanden
  • en de gesloten ligplaatsen, die niet noodzakelijkerwijs de privacy garanderen.

  

Vrijheid op het water

Het klinkt niet als idylle en vrijheid op het water. Het beeld van de rij woonboten aan de oever lijkt – afgezien van de grootte van de woonruimte – niet ver weg van de #tinyhouses die in Amsterdam aan de kant van de weg geparkeerd staat. Hoewel sommige woonboten een kleine tuin op het land hebben die met de ligplaats verbonden is door een steiger, lijkt het erop dat de romantiek al voorbij is: Net als in dit land kunnen Kleine Huizen alleen een bouwvergunning krijgen als de aansluiting op het openbare net gegarandeerd is, hetzelfde geldt sinds enkele jaren ook in de Nederlandse grachtengordel, waar het bedrijfswater niet meer zomaar mag worden omgeleid, maar aan land moet worden gepompt en daar in het kanaalsysteem moet worden gepompt. Extra verwarmingsleidingen zorgen ervoor dat de leidingen en leidingen in kwestie in de winter niet bevriezen.

 

 

Alles een kwestie van geld

Ook al zijn woonboten in principe mobiel en spreken alleen voorschriften, maar geen technische mogelijkheden, zich uit tegen een zelfvoorzienend gebruik van vaste ligplaatsen, deze vorm van wonen is slechts geschikt voor een minimaal percentage van de bewoners. Er zijn toch zeker enkele woonboten die, samen met hun ligplaatsen, een mooi beeld geven en ook plezier geven aan hun bewoners. In de meeste gevallen zal deze idylle duur betaald zijn door vraag en aanbod. Het is onwaarschijnlijk dat het leven op waterwegen een middel is om de verdichting van de stad te bevorderen. Voor wie minstens één vakantie op een woonboot in Amsterdam wil doorbrengen, heeft Simone een aantal adressen op nach-holland.de samengesteld.