Eurprivacy.nl
Image default
Architectuur

Uw bouwvergunning versnellen door archeologisch onderzoek

Het is niet bij elk bouwproject nodig, maar in sommige gevallen wel. We hebben het over het laten uitvoeren van een archeologisch onderzoek. In deze tekst gaan we namelijk kijken wat dit onderzoek precies inhoudt. Ook gaan we kijken waarom het in bepaalde gevallen wel uitgevoerd moet worden en in andere gevallen weer niet. Als laatste kijken we naar de beste manier om het krijgen van uw bouwvergunning te kunnen versnellen door zelf het onderzoek uit te laten voeren.

Wat is een archeologisch onderzoek?

Allereerst is het dan belangrijk om te kijken wat het onderzoek precies is. Zoals we allemaal weten is de aarde al vrij oud. Dat betekent natuurlijk dat wij niet de eerste inwoners zijn die op dit moment gebruik maken van de grond. Er zijn heel wat stammen geweest die eerder op de plek woonden waar wij nu wonen. Hiervan zijn verschillende overblijfselen al gevonden door de jaren heen, maar er is natuurlijk nog voldoende wat wij niet ontdekt hebben. Het onderzoek is dus gemaakt om te kijken of er wellicht op bepaalde plekken nog resten liggen van andere tijden die op dit moment nog niet ontdekt zijn. Een archeologisch bodemonderzoek wordt dan ook gedaan om te kijken of er eventueel resten liggen. Het is niet een opgraving zoals wij die kennen uit films, maar door middel van een grote boor wordt er gekeken of er wellicht resten liggen. Deze resten kunnen aantonen dat er meer onder de grond ligt waar op dat moment gebouwd gaat worden. Hoe kan het dan dat sommige bouwprojecten wel een onderzoek vereisen maar andere weer niet?

Waarom sommige projecten een archeologisch bodemonderzoek vereisen

Of er een onderzoek gedaan moet worden, krijgt u te horen wanneer u een bouwvergunning bij de gemeente aanvraagt. Waarom het in sommige gevallen niet nodig is, heeft te maken met de eerdere bouwwerken die op het kavel gedaan zijn. Het kan maar zo zijn dat er in de vroegere jaren al eens een bouwwerk is gebouwd waarbij ook een onderzoek is gedaan. Als uit dat onderzoek is gebleken dat er geen resten zijn gevonden dan is het natuurlijk logisch dat er niet nog een onderzoek hoeft plaats te vinden. Ook kan het zijn dat u niet diep genoeg gaat graven. De resten liggen namelijk op een bepaalde diepte en als u überhaupt niet voornemens bent om zo diep te graven, is er ook geen risico dat de vondsten kapot zullen gaan. Er hoeft dan dus ook geen onderzoek gedaan te worden. Uiteindelijk is de gemeente het orgaan wat beslist of er wel of niet een onderzoek gedaan moet worden naar archeologische resten. Een onderzoek kan dus gedaan worden om sneller een vergunning te krijgen. Wanneer u een onderzoek laat uitvoeren voordat u de gemeente vraagt om een vergunning dan is het onderzoek al gedaan en kan de gemeente u dit niet nog eens vragen.

Tot slot

Een archeologisch onderzoek is een onderzoek waaruit moet blijken of er archeologische vondsten kunnen liggen op de plek waar u gaat bouwen. Om deze vondsten te beschermen, is het verplicht om te kijken of deze sowieso aanwezig zijn. Wanneer dat het geval is, kan het zijn dat er opgravingen gedaan moeten worden alvorens u mag starten met bouwen. De gemeente beslist dit uiteindelijk voor u.

https://transect.nl/archeologisch-booronderzoek/