Begrijpen wat een bouwkeet is en wat de strategische rol ervan is

Een bouwkeet (Process Management Office) is een comité dat verantwoordelijk is voor het optreden tussen de meest operationele en de meest strategische gebieden van de organisatie, het plannen van acties en het coördineren van de uitvoering. Het is ook verantwoordelijk voor het analyseren van de resultaten van de acties en het bevorderen van aanpassingen indien nodig.Met de huidige complexiteit, de omvang van de activiteiten en de interfaces die bij de bedrijfsvoering betrokken zijn, is een bouwkeet van fundamenteel belang geworden voor de structurering en organisatie van de routines. Maar meer dan een geïsoleerde afdeling, vreemd aan de andere sectoren van de onderneming, is het bouwkeet een belangrijk concurrentieverschil in de zin dat het de integratie tussen de gebieden bevordert. Het bevordert ook innovatie, organiseert en vestigt processen en voert een reeks andere acties uit die essentieel zijn voor de assertieve besluitvorming van het management.

Wat zijn bedrijfsprocessen?

Bedrijfsprocessen kunnen worden opgevat als een stapsgewijze aanpak om een doel te bereiken. Het is dus een geheel van activiteiten die door een persoon of team worden uitgevoerd volgens bepaalde regels, normen of procedures. Hiervoor worden documenten of zelfs geautomatiseerde systemen gebruikt om te helpen bij de realisatie ervan. De bedrijfsprocessen moeten kunnen rekenen op de standaardisatie en wetenschap van alle betrokkenen. Het is immers noodzakelijk dat iedereen weet en correct uitvoert wat er in het script staat. Slips, in dit geval, kan vertegenwoordigen verliezen door fouten, herwerkingen of aantasting van het imago van het bedrijf, bijvoorbeeld.

Wat is een procesbureau?

Verantwoordelijk voor het bevorderen van de synergie tussen management en procesautomatisering op een geoptimaliseerde manier, wordt het procesbureau gecoördineerd door een procesmanagementcomité. Tot de taken van deze commissie behoren het plannen van de acties van elke dienst, het coördineren van de uitvoering ervan en de kritische analyse van de resultaten van elke cyclus en de implementatie van de bedrijfsprocessen. Kortom, men kan zeggen dat het procesbureau de brug vormt tussen de operationele omgeving en de strategische richtlijnen, waardoor de technologische initiatieven zijn afgestemd op de groeibehoeften van het bedrijf.  

Loopbaanbegeleiding versus outplacement

De begrippen loopbaanbegeleiding en outplacement worden vaak op een verwisselbare manier gebruikt. Hoewel we onszelf outplacementspecialisten noemen, noemen sommige van onze concurrenten zichzelf liever loopbaanadviesbureau of carrièreplanners. Anderen gebruiken beide termen. Maar wat is het verschil?

Outplacement

Over het algemeen begint outplacement met het ontslag van een medewerker. Soms is dat vrijwillig, maar voor de meerderheid is het een onverwachte, stressvolle en plotselinge gebeurtenis. Het gevolg is dat er vaak evenredig veel aandacht moet worden besteed aan het leren omgaan met verandering als het gaat om de praktische aspecten bij het vinden van een nieuwe baan. In veel gevallen is het opnieuw opbouwen van het zelfvertrouwen van een ontslagen medewerker cruciale factor voor een succesvolle zoektocht naar een baan.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding kent vele definities. Voor sommigen is het misschien overbodig en zweverig, maar voor anderen kan het een erkenning zijn dat ze misschien in het verleden de verkeerde afslagen hebben gemaakt en nu iets anders moeten doen. Middels loopbaanbegeleiding worden talenten, drijfveren en sturingsmechanismen in kaart gebracht. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek vertaald naar concrete mogelijkheden op de arbeidsonderzoek ofwel een loopbaanadvies. Loopbaanbegeleiding kan dus gevolgd worden tijdens een dienstverband zonder dat iemand de organisatie hoeft te verlaten. Er is dan dus geen sprake van ontslag.
Het verschil tussen outplacement en loopbaanbegeleiding is dus subtiel en veel van degenen die een outplacementtraject volgen, maken een loopbaantransitie door. Vaak met een substantiële verandering ten opzichte van hun vorige carrière als resultaat. Anderen maken een meer subtiele verandering en besluiten bijvoorbeeld een betere balans tussen werk en vrijetijd prioriteit te geven.

Wat de twee termen samenbrengt, is coaching. Om een outplacement- of loopbaanbegeleidingstraject succesvol te laten zijn, moeten medewerkers deskundige coaches hebben die de behoeften van elk individu kunnen beoordelen en helpen om hun volgende carrièredoelstelling te bereiken. Of dat nu een stap omhoog, zijwaarts of in een totaal andere richting is.

 

https://www.outplacementverzekering.nl