Eurprivacy.nl
Image default
Financieel

Werkkapitaal

Werkkapitaal is een gebruikelijk manier om de liquiditeit, efficiency en gezondheid van een bedrijf te meten. Een positief werkkapitaal geeft aan dat een bedrijf in staat is om korte termijn verplichtingen direct te kunnen voldoen. Een negatief werkkapitaal geeft aan dat een bedrijf dit niet kan. Een negatief werkkapitaal kan een tal van oorzaken hebben zoals slecht debiteurenbeheer of het te snel betalen van crediteuren.

Analysten geven in het algemeen aan dat het niveau en timing van het werkkapitaal van een onderneming werkelijk bepalen of een bedrijf in staat is om korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. De formule om werkkapitaal te berekenen gaat ervan uit dat een onderneming zijn vlottende activa kan liquideren om de vlottende activa te betalen, maar dat is niet helemaal realistisch omdat er altijd cash nodig is om salarisverplichtingen te kunnen voldoen. Verder gaat de formule er ook vanuit dat de debiteuren volledig betaald zullen worden en ook dat is voor veel bedrijven niet het geval.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat het voor elk bedrijf weer andere behoeftes heeft op het gebied van werkkapitaal. Het is afhankelijk van het feit in welke branch of industrie een bedrijf actief is. Als een bedrijf negatief werkkapitaal heeft dan zou werkkapitaalfinanciering een goede mogelikheid om toch aan de korte termijn verplichting te kunnen voldoen. Werkkapitaalfinanciering is een ideale manier om debiteuren en voorraden snele te gelde te maken. toch liever meer wten over de jack russel.

 

http://jackrusselopvoeden.nl