Eurprivacy.nl
Image default
Woning en Tuin

Wat kan uw boomchirurg voor uw bomen betekenen?

Het verzorgen van uw bomen is belangrijk. Bomen moeten van tijd tot tijd gesnoeid worden, bemesting krijgen en voldoende zonlicht. Wanneer bomen goed onderhouden worden dan is de kans op ziektes klein en is de kans dat de boom zich goed ontwikkeld zeer groot. Toch kan het gebeuren dat een boom ziek wordt en extra verzorging nodig heeft. Ook kan het zijn dat een boom beschadigd is geraakt als gevolg van een zware storm. In dat geval is het aan te raden om een boomchirurg in te huren.

De boomchirurg inspecteert de boom

Wanneer een boomchirurg bij uw langs komt om een zieke of beschadigde boom te verzorgen dan zal de boom eerst geïnspecteerd worden. Het inspecteren van de boom gebeurt door middel van een visuele inspectie. Afhankelijk van de hoogte van de boom zal de boomchirurg de boom in moeten klimmen om de zieke of de beschadigde plekken te bekijken.

Vaak kan op er op basis van de visuele inspectie al een advies volgen, maar soms is het niet helemaal duidelijk wat er met de boom aan de hand is en zal verder onderzoek nodig zijn.

Een bladmonster of een grondmonster afnemen

In het geval van een ziekte of een infectie en wanneer het niet helemaal duidelijk is wat de boom precies mankeert kan de boomverzorger ervoor kiezen om een bladmonster en of grondmonster af te nemen. Het monster wordt vervolgens naar het lab gestuurd en verder geanalyseerd. Op basis van die resultaten is het voor een boomchirurg in de meeste gevallen duidelijk welke vervolgstappen ondernomen moeten worden om de boom beter te maken.

De boom beter maken

Vaak kan een boom op verschillende manieren beter gemaakt worden. Dat kan bijvoorbeeld door het snoeien van de boom of door het toevoegen van bemesting. Vaak is dat al voldoende om de boom net even die benodigde extra kracht te geven om zichzelf te kunnen herstellen.

In het uiterste geval moet de boom gekapt worden

Wanneer de boom ernstig ziek is of wanneer de boom door een storm dusdanig beschadigd is dat deze een gevaar voor de omgeving vormt of zal gaan vormen dan kan de boomchirurg ervoor kiezen om de boom te kappen. Het kappen van de boom kan echter nog een heel proces zijn omdat daar vaak een vergunning voor nodig is. Toch zal die vergunning snel verstrekt worden. Zeker wanneer een boom een gevaar voor de omgeving vormt.

https://www.vergelijkhoveniers.nl/boomchirurg/