Eurprivacy.nl
Image default
Zakelijk

WAT IS ANONIMISERINGSSOFTWARE

Anonimiseringssoftware is kort gezegd software dat wordt gebuikt om specifieke persoonsgegevens uit documenten te verwijderen of ‘maskeren’ zodat een persoon niet meer identificeerbaar is. Anders gezegd, de informatie die wordt geanonimiseerd kan niet meer gebruikt worden om een natuurlijk persoon te kunnen achterhalen. 

In mei 2016 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Het AVG is een Europees voorschrift die geldt voor alle particuliere bedrijven en organisaties wereldwijd die op de een of andere manier persoonsgegevens bijhouden en verwerken van inwoners in de Europese Unie. DE wet is van toepassing wanneer er sprake is van een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. 

Het AVG heeft als doel om persoonsgegevens te beschermen. Deze wet heeft onder andere gezorgd voor versterking en uitbreiding van privacy rechten en meer verantwoordelijkheid voor organisaties om die privacy te waarborgen. Zo hebben alle Europese privacytoezichthouders de bevoegdheid om boetes tot wel 20 miljoen euro op te leggen wanneer een onderneming in overtreding is van het AVG.

Als we het hebben over identificeerbare persoonsgegevens moet je denken aan bijvoorbeeld NAW gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, maar ook je geboortedatum, Burgerservicenummer, een online identificator of een of meerdere fysieke, psychische, culturele of sociale elementen die de identiteit van een natuurlijk persoon kan duiden.

IMPLEMENTATIE VAN AVG

Je hebt er meer mee te maken dan je misschien denkt. Overal op internet geef je snippers van je informatie af. Overheden, het bedrijfsleven en verenigingen zijn voorbeelden van instanties die informatie hebben van je hebben als klant of lid en die middels de implementatie van de AVG jouw persoonsgegevens moeten beschermen.

Dus of je nu inlogt op de site van de belastingdienst of van je woningbouwvereniging, of je voetbalclub, jouw gegevens worden opgeslagen en verwerkt. 

Het is onbegonnen werk om te proberen te achterhalen welke gegevens er van jouw rondzwerven op het internet. Gelukkig heb je als consument wel rechten onder de AVG. Zo heb je als consument recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling en recht op vergetelheid. Dit betekent dat je een bedrijf mag vragen om de gegevens die zij over jou hebben verzameld in te zien. Je mag hierbij vragen om gegevens te corrigeren of gegevens aan te vullen. Tevens heb je als consument het recht om te vragen aan dat bedrijf jouw gegevens te verwijderen uit hun database(s). Een bedrijf moet dit dan uitvoeren. Ook heb je recht op beperking van de verwerking. Je mag dus het bedrijf verzoeken om minder van jouw gegevens te verwerken. 

GEBRUIK VAN ANONIMISERINGSSOFTWARE

Je begrijpt nu dat ondernemingen van honderden of duizenden klanten of leden moeten voldoen aan de AVG. Het anonimiseren van zoveel bestanden kost natuurlijk veel tijd en klauwen met geld. Je kunt niet met een zwarte marker stift al deze bestanden en documenten gaan uitwissen. Gelukkig heeft zijn er wel efficiënte oplossingen te vinden. Met de anonimiseringssoftware die BECIS | DIOR aanbiedt, kun je het anonimiseren van documenten in pdf eenvoudig, snel en geheel automatisch doen.