Eurprivacy.nl
Image default
Gezondheid

Wanneer komt een psychotherapeut van pas?

Het leven heeft ups en downs. Dat is normaal en het hoort bij het leven. Toch kan het voorvallen dat de downs langer lijken te duren dan gezond voor je is. Soms raak je er helemaal niet meer alleen aan uit. In dat geval is het een goed idee om eens bij een psychotherapeut langs te gaan. Maar waarom is dat nuttig en waarmee kan een psychotherapeut je helpen?

Verschillende vormen van psychotherapie

Psychotherapie bestaat in verschillende vormen. Elke vorm van psychotherapie is erop gericht om de oorzaken van depressie of problemen op te sporen en deze op te lossen. Elke vorm van psychotherapie heeft zijn aparte benadering.

Psychodynamische psychotherapie

Dit is een vorm van psychotherapie die erop gericht is om de terugkerende patronen in je denken te achterhalen en om te kijken hoe deze samenhangen met je negatieve gevoelens. Door deze patronen te doorbreken wordt je emotionele toestand bevordert. Bij psychodynamische psychotherapie worden er dus als het ware nieuwe denkpatronen in je hersenen ingeplant.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie heeft iets weg van de psychodynamische psychotherapie. Ook hier wordt er gekeken naar automatische (en ook onbewuste) gedachten die je gevoelens en gedrag beïnvloeden. Bij cognitieve gedragstherapie ligt de focus voornamelijk bij het veranderen van je gedrag. Hiervoor krijg je gedragsopdrachten die je hiermee kunnen helpen.

Humanistische psychotherapie

Het uitgangspunt van humanistische psychotherapie is dat elke persoon gezonde krachten in zich draagt. Met deze kracht kan je al je mogelijkheden ontplooien. Dit proces kan geblokkeerd worden door allerlei omstandigheden. Ook in de humanistische psychotherapie wordt er voor een oplossing naar je gedachten en gevoelens gekeken. Door blokkades weg te halen die je tegenhouden komen de gezonde krachten die we bezitten terug vrij.

Systeemtherapie

In je leven kom je vaak in interactie met verschillende personen. Daarbij is het ook niet abnormaal dat er soms conflicten ontstaan. Systeemtherapie heeft als doel deze conflicten op te lossen. Dat doen ze vaak door therapie aan te bieden, samen met de personen waarmee de conflicten ontstaan zijn. Systeemtherapie is goed om inzicht te krijgen in bepaalde problematieken van relaties.

https://www.zoma-opleidingen.nl/