Eurprivacy.nl
Image default
Industrie

Veiligheidsinformatiebladen

Wanneer uw bedrijf gevaarlijke stoffen levert, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk ook veiligheidsinformatiebladen nodig. Veiligheidsbladen worden samen met een gespecialiseerd, extern bedrijf opgesteld. Veiligheidsbladen voldoen aan de wet- en regelgeving van Nederland.

Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een geordend document met informatie over allerlei risico’s op het gebied van gevaarlijke stoffen. Ook is een VIB een aanbeveling voor het veilig gebruik van die gevaarlijke stoffen. In een veiligheidsinformatieblad vind je alle informatie over de eigenschappen van producten. Deze informatie wordt heel breed genomen. Van transport en veilig gebruik, tot aan de gevaren, chemische samenstelling, beschermingsmiddelen en afvoer.

Verdere informatie over veiligheidsinformatiebladen

Iedere leverancier die producten levert met gezondheidsrisico’s is wettelijk verplicht om een veiligheidsinformatieblad van dat product mee te leveren aan de klant. De overheid heeft bepaalde eisen opgesteld waar VIB’s aan moeten voldoen. Het doel van VIB’s is het beschermen van mens en milieu. In de praktijk gaat het echter nog wel eens mis doordat de inhoud niet duidelijk is onder werknemers of er wordt laks mee omgegaan.

Veiligheidsinformatiebladen zijn niet bedoeld voor de normale consument, maar voor professionele gebruikers. Het systeem van VIB’s geldt specifiek voor de Europese Unie en is opgeslagen in de REACH verordening. REACH staat voor: Registration, Evaluation, Authorization en Restrictions of Chemicals. Oftewel Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemicaliën. Wereldwijd wordt de term VIB vaker MSDS genoemd, wat voor Material Safety Data Sheet staat. Deze termen zijn niet hetzelfde, maar de informatie die gegeven wordt is vrijwel gelijk aan elkaar.

Veiligheidsinformatiebladen zijn dus in het leven geroepen om de veiligheid op werkplekken waar gevaarlijke stoffen aanwezig, te verbeteren. Dankzij VIB’s wordt het veiligheidsrisico zoveel mogelijk beperkt.

https://www.devibfabriek.nl/veiligheidsinformatiebladen-opstellen/