Eurprivacy.nl
Image default
Bedrijven

Public Matters

Wat is een stakeholder?

Een stakeholder of belanghebbende is een persoon (of personen) die invloed zal ondervinden (negatief of positief) of zelf invloed kan uitoefenen. Dit kan hij of zij doen op een specifieke organisatie of op een onderdeel van de organisatie. Het zijn de personen of groepen van een bepaald project, afdeling of organisatie die erdoor worden beïnvloed kunnen worden. Het zijn bepaalde doelgroepen die werken vanuit een specifiek belang, zoals ze bij de onderneming betrokken zijn. Hierbij kunt u denken aan de medewerkers, ondernemingsraad, financiers, aandeelhouders en klanten. Een stakeholder is een individu of groep, die uit individuen is samengesteld, die de onderneming kan beïnvloeden of door de onderneming zelf beïnvloed kan worden.

Wat is stakeholdermanagement?

Stakeholdermanagement wordt gezien als een apart en belangrijk onderdeel die ervoor moet zorgen dat een project, activiteit of programma succesvol tot een goed einde gebracht zal worden. Stakeholdermanagement moet worden gezien als een proces om doelen op organisatorisch te realiseren. Deze wordt uitgevoerd door personen die in een organisatie een management functie hebben. Door hiervoor de juiste mensen op de juiste plaats te hebben, zorgt u dan als bedrijf voor een stevige fundering.

Public affairs

Door de moeilijke tijd waarin we momenteel verkeren, zal public affairs de relatie van een organisatie met de belanghebbenden beschrijven. Het is een strategisch proces. Door public affairs zal worden ingespeeld op de politieke besluitvorming en op de veranderingen in de maatschappij. Deze zijn van invloed op het functioneren binnen de eigen organisatie.

Wat is een public affairs specialist?

Een public affairs specialist zal bouwen aan de relaties tussen de organisatie en beleidsmakers. Door de politici en beleidsmakers op het juiste tijdstip te voorzien van informatie en invalshoeken, zal er een goede band ontstaan om optimaal te kunnen presteren. Vooral in deze coronaperiode, waarin we verkeren, is een goed beleid nodig. Zorg daarom als bestuur van een bedrijf dat er goede mensen op de juiste plaats zitten, die de relatie van de organisatie en belanghebbenden goed kunnen weergeven.

https://publicmatters.nl/

Gerelateerde artikelen

Wintersport in Oostenrijk

Muggenlamp kopen horeca en keukens

Implantaat Deventer: TTL Appelhof helpt u graag verder