Opritverwarming voor het begaanbaar houden van toegangswegen

Door middel van opritverwarming, wat ook wel eens hellingbaanverwarming wordt genoemd, heeft als doel om te voorkomen dat toegangswegen glad worden. Hierdoor blijven ze goed begaanbaar voor verkeer. Op deze manier worden gevaarlijke situaties voorkomen en dient opritverwarming als veiligheidsvoorziening. Opritverwarming kan doorgaans op diverse wegbedekkingen worden toegepast. Denk hierbij aan beton, asfalt, kunststof en klinkers. Voor elk type wegbedekking wordt een passend systeem voor verwarming ontworpen om een optimaal resultaat te bereiken. Het vermogen dat nodig is om het wegdek vrij te houden van sneeuw en ijs is onder meer afhankelijk van het soort wegdek en de vraag of er vlakverwarming geplaatst gaat worden of sporenverwarming.

Alle mogelijkheden in kaart gebracht op het gebied van opritverwarming

Er zijn verschillende manieren waarop opritverwarming kan worden aangelegd. Er dient bij de aanleg dan ook rekening te worden gehouden met factoren, zoals het soort wegbedekking er ligt op het te verwarmen oppervlak. Ligt er beton, asfalt, kunststof of klinkers op de oprit? Vervolgens wordt er gekeken naar de verwarmingsmethode: oppervlakteverwarming of sporenverwarming? Verder wordt het vermogen per vierkante meter in kaart gebracht en de aan-of afwezigheid van dilatatievoegen. Tot slot wordt er gekeken met welke bouwkundige zaken er rekening dient te worden gehouden. Vlakverwarming en sporenverwarming hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Welk type zich het best leent is afhankelijk van meerdere factoren. Laat u hierover informeren door de specialist.

Alle elementen die nodig zijn voor opritverwarming

Om te zorgen dat de opritverwarming goed werkt en aanslaat op de juiste momenten, is het nodig dat er ten minste één ijssensor wordt geplaatst. Deze sensor meet vervolgens de temperatuur en het vochtgehalte van het wegdek. Komt er ijs, sneeuw of vocht op de sensor dan zal de sensor ervoor zorgen dat de temperatuur van het wegdek omhoog gaat waardoor het ijs en de sneeuw smelten en/of het vocht verdampt. Wanneer alles verdampt is, wordt met behulp van de sensor het verwarmingssysteem weer uitgezet. Tot een oppervlakte van 50 vierkante meter is één sensor voldoende. In een regelpaneel zijn alle benodigde elementen opgenomen die nodig zijn voor optimale verwarming van het wegdek.