Eurprivacy.nl
Image default
Energie

Kleine windmolens voor huizen, boerderijen en woonwijken

Kleine windmolens hebben minder opwekkingscapaciteit dan de enorme commerciële turbines die in windparken te vinden zijn, maar dankzij hun lagere kosten en veelzijdigheid kan windenergie in een breder scala van toepassingen worden gebruikt. In dit artikelen duiken we verder in het nut van kleine windmolens.

Deze kleine windmolens worden hoofdzakelijk gebruikt voor gedistribueerde opwekking, waarbij elektriciteit wordt opgewekt voor gebruik ter plaatse, in plaats van energie over het elektriciteitsnet te transporteren vanuit centrale elektriciteitscentrales of windmolenparken. Kleine windmolens zijn een kleinschalig alternatief voor zonnepanelen en leveren schone hernieuwbare energie aan huizen, boerderijen en bedrijven op het platteland. Dit vermindert de afhankelijkheid van grote, met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales en verlaagt de belasting van het elektriciteitsnet. 

Kleine windmolens kunnen een opwekkingscapaciteit hebben van 0,3 tot 100 kW, hoewel de hoeveelheid stroom die ze daadwerkelijk opwekken afhankelijk is van de windsnelheid. Een kleine windmolen heeft meestal een windsnelheid van vier meter per seconde nodig op de hoogte van de turbine. Omdat een constante windsnelheid belangrijk is, moeten kleine windmolens uit de buurt van gebouwen, bomen en andere obstructies worden geplaatst die de windstroom kunnen blokkeren. Dit maakt ze ideaal voor plattelands- en buitenwijken die niet de ruimte beperkingen hebben zoals die in stedelijke centra.

Toepassing van kleine windmolens

Kleine windmolens die niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Deze worden over het algemeen geïnstalleerd in gebieden die ver van het net liggen en waar aansluiting op het net duur zou zijn. De eenvoudigste off-grid systemen gebruiken gelijkstroom en leveren stroom aan apparaten op afgelegen locaties, zoals telecommunicatieapparatuur en waterpompen. Deze eenvoudige systemen kunnen gebruik maken van batterijopslag om back-up stroom te leveren wanneer de wind niet waait. Door een omvormer toe te voegen aan een systeem dat niet op het net is aangesloten, kan de elektriciteit worden omgezet in wisselstroom (AC), waardoor de kleine windmolen wisselstroom apparaten kan voeden en het systeem compatibel wordt met het elektriciteitsnet. 

Er zijn een aantal commerciële en huishoudelijke toepassingen voor niet aan het net gekoppelde windmolens. Commerciële olieplatforms maken vaak gebruik van kleine windmolens, omdat zij een goedkopere energiebron zijn dan thermische elektrische generatoren die op brandstof werken. Landhuizen en boerderijen ver van de bewoonde wereld kunnen kleine windmolens gebruiken in combinatie met zonnepanelen, generatoren en/of batterijen om in hun volledige energiebehoefte te voorzien. Op de markt voor kleine windmolens heeft zich de laatste jaren een verschuiving voorgedaan van niet aan het net gekoppelde systemen naar meer aan het net gekoppelde systemen.

Aan het net gekoppelde windmolens zijn op dit moment de meest gangbare type van kleine windenergie systemen. Veel nieuwe turbine modellen hebben een inverter ingebouwd, zodat ze na installatie compatibel zijn met het elektriciteitsnet. Op het net aangesloten bedrijven en fabrieken gebruiken kleine turbines voor gedistribueerde opwekking om hun koolstof voetafdruk te verkleinen en hun elektriciteitsrekeningen te verlagen. 

Huizen en boerderijen gebruiken ook kleine windmolens om dezelfde redenen, aangezien kleine windmolens vaak goedkoper zijn dan zonnepanelen. Als een op het net aangesloten kleine turbine een voldoende grote opwekkingscapaciteit heeft, kan het mogelijk zijn om overtollige elektriciteit terug te verkopen aan het nutsbedrijf, bovenop het geld dat wordt bespaard op de maandelijkse elektriciteitsrekeningen.

Communautaire windprojecten zijn projecten die ten minste gedeeltelijk eigendom zijn van en ontwikkeld worden door een lokale gemeenschap. Deze projecten kunnen zowel on- als off-grid zijn, en in omvang variëren van één enkele turbine tot een windmolenpark op met honderden turbines. Projecten met de kleine windmolens worden uitgevoerd door gemeentelijke bedrijven, landelijke elektriciteit coöperaties, religieuze groeperingen en volledige plattelandsgemeenschappen. Windprojecten in plaatselijke handen bieden een aantal voordelen, waaronder meer plaatselijke controle over het energiebeheer, winst uit de elektriciteits verkoop en meer plaatselijke werkgelegenheid. Windmolens, zoals de EAZ windmolen, zijn een groeiend segment in de windindustrie en blijven maar groeien.

https://www.eazwind.nl/