Veiligheidsinformatiebladen

Wanneer uw bedrijf gevaarlijke stoffen levert, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk ook veiligheidsinformatiebladen nodig. Veiligheidsbladen worden samen met een gespecialiseerd, extern bedrijf opgesteld. Veiligheidsbladen voldoen aan de wet- en regelgeving van Nederland. Een veiligheidsinformatieblad (VIB) is een geordend document met informatie over allerlei risico’s op het gebied van gevaarlijke stoffen. Ook is een VIB een aanbeveling […]

Meer lezen