Eurprivacy.nl
Image default
Dienstverlening

Engels leren voor de zaak

Engels leren voor de zaak

Het gezegde “nooit te oud om te leren” bestaat niet voor niets. In feite ben je je leven lang aan het leren. Niet alleen op school waar educatiegericht wordt gedacht leer je. Ook in de dagelijkse praktijk leer je dingen. Vaak door dingen die fout gaan of juist van successen. Er wordt gezegd dat je op latere leeftijd steeds trager gaat leren. Deze stelling kan ik niet ontkrachten maar bewijst wel dat je nog steeds leert op latere leeftijd. Kortom, het is dus nooit te laat om te leren.

Zakelijk cursus Engels

Tegenwoordig is de zakelijke markt zich nog sterk aan het ontwikkelen en door de opkomst van social media platforms zoals Linkedin en Facebook raakt de wereld steeds nauwer verbonden. Daardoor trekken bedrijven ook sneller naar het buitenland, of handelen met het buitenland. Het is niet vanzelfsprekend dat ieder personeelslid dan de buitenlandse taal vloeiend spreekt. Daarom biedt deze taalbureau een zakelijke cursus Engels aan.

Hoe zit deze cursus in elkaar?

De cursus is speciaal vormgegeven volgens de aspecten die in de zakelijke markt naar voren komen. De woordenschat wordt dan ook vooral afgestemd op wat in de zakelijke markt veel gebruikt wordt. Allereerst sta je even kort stil bij de basics van Engels. De cursus gaat hier snel doorheen aangezien vrijwel iedereen dit op school heeft gehad. Het wordt min of meer behandeld om de kennis weer even op te frissen. Daarna wordt het niveau per deelnemer bepaald. Bij deze taalbureauwordt namelijk ook in groepen rekening gehouden met individuen. Wanneer dit is gedaan wordt het tijd voor 3 onderwerpen die belangrijk zijn voor het begrijpen van Engels. Namelijk spreken, luisteren, schrijven. Deze 3 onderwerpen wordt op gehamerd tijdens de zakelijke cursus Engels en vormen dan ook de drie eenheid die nodig is voor het fungeren in het Engels in het buitenland.

Deze aspecten hoort ook een stukje grammatica bij. Zo worden de vormen van tegenwoordige- en verledentijd aangeleerd en leer je de belangrijkste aspecten voor het schrijven van brieven etc.

Weet jij nog niet of het echt nodig is om een zakelijke cursus Engels te gaan volgen? Dat geeft niets U kunt altijd een onafhankelijke proeftoets bij deze taalbureau maken en daarop wordt uw kennis en vaardigheid van de taal gebaseerd. Vervolgens krijgt u een advies waar u nog altijd mee kunt doen wat u wilt.