Eurprivacy.nl
Image default
Onderwijs

Energietransitie en energiebedrijven

Door de beoogde CO2-reductie van 49% in 2030, waar Nederland aan mee wil werken, staan energiebedrijven voor de uitdaging om een ingrijpende energietransitie te ondergaan. Dat deze transitie gaat plaatsvinden wordt door niemand meer in twijfel getrokken, mede gezien de technologieën die dit mogelijk maken.

 

Lees hier alle updates over energietransitie van bedrijven tot gemeenten die hiermee te maken krijgen.

 

 

Energietransitie en energiebedrijven

 

Grote energiebedrijven geven aan dat zij hun bedrijfsmodel ingrijpend moeten aanpassen om de energietransitie mogelijk te maken. Zo vraagt de energietransitie bij energiebedrijven om grote investeringen, nieuwe businessmodellen en een andere manier van communiceren met de klant. Hieronder volgen de 5 meest waarneembare trends als het gaat om energietransitie en energiebedrijven:

 

1. Conventionele energie verschuift naar duurzame energie

2. De netwerkinfrastructuur vraagt om meer investeringen

3. Energie wordt toenemend gepresenteerd als een dienst, wat leidt tot het investeren in betere klantrelaties

4. Er wordt meer toegewerkt naar innovatie, door middel van hubs en start-ups

5. Het maken van gewaagde en onderscheidende keuzes in de bedrijfsvoering

 

 

Concurrentie op de energiemarkt

De sterke stimulans vanuit de overheid om over te gaan op duurzame energie en de enorme concurrentie op de energiemarkt, dwingt energiebedrijven om te innoveren.

Als energiebedrijven hun toekomst veilig willen stellen, dan is het van belang dat zij tijdig meegaan in de energietransitie naar een duurzaam bedrijfsmodel. Slimme software en decentrale netwerken zijn daarbij onmisbaar.

 

 

Economische kansen

Omdat het klimaatakkoord op zichzelf te weinig prikkels biedt, moeten de economische kansen worden vergroot om de energieovergang volledig te realiseren. Zal de energietransitie bij energiebedrijven ook economisch duurzaam blijken? Nu er geen weg meer terug lijkt, zal dat veel afhangen van slimme innovaties. Ook de overheid zou energiebedrijven de komende jaren een handje moeten helpen om toe te groeien naar een gezond verdienmodel. Alleen zo krijgt duurzame energie de kans om uit te groeien tot de nieuwe business.

 

 

Energietransitie en energiebedrijven én de klant

Tot slot hebben we ook nog eens te maken met de klant die steeds meer wil. Door de opkomst van slimme meters door de digitalisering is de consument zich meer bewust van het energieverbruik. Die wil natuurlijk minder energie verbruiken, maar wel liefst duurzaam. Dat maakt de energietransitie voor energiebedrijven niet makkelijker.

 

Lees wat niet klopt over de energietransitie