Eurprivacy.nl
Image default
Bedrijven

De voor- en nadelen van open space offices

Kantoren zijn van oudsher ingericht als een soort van ‘hokjeskantoor’. Afdelingen zijn hier netjes opgedeeld in diverse afgesloten ruimtes. Binnen deze afdelingen kunnen ook weer afgescheiden ruimtes bestaan, waarin medewerkers hun eigen werkruimte hebben. Deze klassieke wijze van kantoorindeling is tegenwoordig niet meer de norm. Open space offices, ook wel landschapskantoren zijn tegenwoordig de norm. Kantoren zijn één grote ruimte geworden, waar alle medewerkers samenzitten. Dit heeft zowel voordelen als nadelen.

Voordelen voor de medewerkers

Het grote voordeel van een open space office is dat barrières tussen medewerkers wegvallen. Ondanks dat er functies van diverse niveaus in één ruimte bij elkaar zitten, zal dit niet tot uiting komen in afgesloten kantoren, zoals een directiekantoor en een apart kantoor voor het afdelingshoofd. Door het ontbreken van barrières zal er een veel opener communicatiestructuur kunnen ontstaan en het is veel gemakkelijker om even snel met elkaar te overleggen. Dit helpt juist om te voorkomen dat er een zogenaamde ‘vergadercultuur’ in een bedrijf ontstaat. Medewerkers en teams zijn met een open kantoor veel beter op de hoogte van elkaars werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Dit is goed voor de onderlinge samenwerking. Ook voor de onderlinge band tussen collega’s is de open ruimte bevorderlijk. Veel eerder zullen collega’s bij elkaar informeren over hun privésituatie en dit zorgt voor een veel fijnere werksfeer.

Voordelen van de inrichting

In landschapskantoren wordt definitief afgerekend met de hokkerige en bedompte indeling die in veel kantoren aanwezig was. Een grote ruimte geeft veel meer vrijheid met het indelen van het kantoor. Een belangrijk voordeel is dat er optimale ruimte is om volop van daglicht te profiteren. Daglicht kan diep het gebouw binnenkomen en dit is goed voor de gezondheid van de medewerkers en de productiviteit. Op plekken waar nog onvoldoende daglicht binnenkomt kan stijlvolle verlichting opgehangen worden, zoals inbouw LED panelen in het plafond. Als dit niet mogelijk is, dan kan er van opbouw LED panelen gebruik gemaakt worden. Een open ingericht kantoor zal het welzijn van de medewerkers ten goede komen.

Nadelen van open space offices

Uiteraard zijn er ook nadelen te verzinnen voor een open space office. De meest gehoorde klacht gaat over de akoestiek. Een open ruimte zorgt ervoor dat collega’s last kunnen hebben van onderlinge gesprekken en afgaande telefoons. Dit kan de concentratie verstoren. De afleiding in een open ruimte is dan ook groot, niet alleen akoestisch, maar ook visueel. Als enkele collega’s gezellig aan het kletsen zijn, is het verleidelijk om er even bij te staan en dit verstoort weer de werkzaamheden. Daarnaast kan de open ruimte ervoor zorgen dat collega’s zich ‘bespied’ voelen. Ongemerkt zullen collega’s altijd gesprekken en telefoontjes meekrijgen en dit is niet voor iedereen wenselijk. Wanneer u een open kantoor overweegt, is het belangrijk om de voordelen goed tegen de nadelen op te wegen.