Alles over outplacement

Collectief ontslag

30 werknemers van een organisatie waar dat kalenderjaar tenminste 300 werknemers zijn tewerkgesteld

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minimaal 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de oudedagsvoorziening gerechtigde ouderdom bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bedraagt van een voltijdse werknemer Wanneer je na je ontslag wel een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te bereiken moet zijn voor de markt.

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeel niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie tussen de werkgever en personeel niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan ook zijn dat het bedrijf bankroet gaat en dat de personeel of meerdere weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeelslid naar een kersverse baan begeleid na ontslag. Outplacement werd meer daarop 30 jaar geleden gecreëerd in Amerika En daarna kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Onderwijl is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige stelsel. Als je ontslagen wordt dan kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het constateren van wensen en competenties en sollicitatie begeleiding.

Anciënniteit 

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen naar mijn nieuwe werknemer?

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde onderneming. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, verplichtingen,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het onderneming, de bedrijf, de instelling,…

Kersverse eenheidsstatuut

 

 

Wat is er veranderd?

 

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Het procesverloop

Alle wensen en behoeftes zijn nu duidelijk, je hebt je perfect georiënteerd op het vakgebied waar je werkzaam wilt zijn. Dit kan een verscheidene specialisatie zijn of nog steeds hetzelfde. In dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren omdat je exact weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie procedure en kun je aan de slag bij je nieuwe job. Tezamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek naar je kersverse beroep gaat.

Je bent net ontslagen door uw personeel en dat kan zwaar vallen voor een personeel. Daarom moet je ook als eerste het ontslag verwerk en verhaal verwerven. Daarnaast wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit moment en wordt uw toestand op dit moment glashelder ontworpen.

Het procesverloop van outplacement binnen 3 simpele stappen toegelicht:

Hulp bij solliciteren